IRIS

01.10.2017 – 30.09.2020

Nosaukums: IRIS

LTC pozīcija: Partneri

Kopējais budžets: 2.69 miljoni EUR, no kuriem Latvijas Tehnoloģiskajam centram – 126 132 EUR.

Projekta ilgums: 49 mēneši (25.05.2017. līdz 30.06.2021.)

Programma: teksts

Citi partneri: Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Vācija, Dānija u.c.

Mājaslapa: http://www.startupdivision.eu/iris/

(Improved Results in Innovation Support – transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations)
Uzlaboti rezultāti inovācijas atbalstam –  inovācijas infrastruktūras organizāciju starptautiska attīstība un pieredzes apmaiņa.

Projekta mērķi: 
• veicināt Baltijas jūras reģiona izaugsmi par dinamisku, inovatīvu un uz uzņēmējdarbību orientētu reģionu;
• sekmēt Baltijas jūras reģiona valstu attīstību par ideālu vietu jaunuzņēmumiem (Start-Up);
• izkopt inovācijas atbalsta institūciju vadības prasmes;
• dalīties pieredzē un pārnest pārbaudītus uzņēmumu atbalsta instrumentus;
• izstrādāt jaunas metodes inovācijas veicināšanai.

Projektā tiek analizēti inovācijas atbalsta organizāciju esošie biznesa atbalsta instrumenti, un efektīvos pārņems citi projekta partneri. Tiks izstrādāti un pārbaudīti jauni biznesa atbalsta instrumenti. Projekta dalībnieki veiks partneru salīdzinošo novērtēšanu, un pēc tās rezultātiem tiks sastādīts rīcības plāns, kā uzlabot darba kvalitāti un veiktspēju, lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos un palīdzētu jau esošajiem attīstīties. Iegūtie dati un veiktie secinājumi būs pieejami arī ārpus partnerības esošajām organizācijām.

Projekta partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm:
• Dalarnas Zinātnes parks (Zviedrija) – projekta koordinators
• Turku Zinātnes parks (Somija)
• Tallinas Zinātnes parks Technopol (Igaunija)
• Latvijas Tehnoloģiskais centrs (Latvija)
• Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Latvija)
• Kauņas Zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva)
• Viļņas Atvērtais kafijas klubs (Lietuva)
• Gdaņskas Uzņēmējdarbības fonds (Polija)
• Rzešovas Reģionālā attīstības aģentūra (Polija)
• Vācijas Elektronu sinhrotrons DESY (Vācija)
• WITENO GmbH (Vācija)
• Centrālās Dānijas Biznesa attīstības centrs (Dānija)
• Skåppå Innovation (Norvēģija)
• Fonds Victoria (Krievija)

Projekts tiek realizēts INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Par atbalsta instrumentiem biznesa inkubatoriem: http://www.witeno.de/iris/de/home/

Vairāk par projektu:https://projects.interreg-baltic.eu/projects/iris-122.html

Kontaktinformācija:

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
techcenter@techcenter.lv
+371 6755 8795
Brīvības iela 223a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvija

Citi projekti

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs ©2024