CB 4 GameCamps

01.09.2016 – 31.01.2020

Nosaukums: CB 4 Game Camps

LTC pozīcija: Partneri

Kopējais budžets: 617 642,36 EUR

Projekta ilgums: 48 mēneši (no 01.09.2016 – 31.01.2020)

Programma: Projekta Nr.CB421

Citi partneri: Cursor Oy, Tartu Science Park, Science Park Gotland

Mājaslapa: www.gamecamps.eu

Game Camps –  jaunās paaudzes Spēļu sektora iespēju akselerators Centrālā Baltijas jūras reģionā (Central Baltic Game Camps –  development of new type Gaming sector’s joint ventures accelerator for CBR) ir CB INTERREG programmas Baltijas jūras reģionam 2014.-2020. gadam (Baltic Sea Region Programme) projekts.

Projekta Nr. CB421

Projektā piedalās 4 partneri no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas:

  • Cursor Oy
  • Tartu Science Park
  • Latvijas Tehnoloģiskais centrs
  • Science Park Gotland
 

Projekta mērķis ir radīt kopīgus pārrobežu uzņēmumus, kā arī veicināt un stiprināt Centrālā Baltijas jūras (CB) reģiona jaunuzņēmumu un IT uzņēmumu attīstību un globālo konkurētspēju spēļu izstrādes industrijā. Plānotās pārrobežu aktivitātes palīdzēs noteikt un risināt trūkstošo posmu attīstību spēļu izstrādes ekosistēmā. Sadarbība šajā perspektīvajā un inovatīvajā nozarē ļaus ne vien CB reģiona uzņēmumiem radīt jaunas darbavietas un veicināt vietējo ekonomiku.

Projekta rezultāts būs vismaz 10 jauni pārrobežu uzņēmumi un vismaz 240 apmācītu speciālistu, kas būs piedalījušies Game Camps pasākumos Somijā, Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā. Tāpat plānots, ka tiks izstrādāta akselerācijas programma pārrobežu spēļu izstrādes jaunuzņēmumu radīšanai un mentorēšanai.

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC), kā viens no partneriem, projekta ietvaros:
• veicina zināšanu pārnesi / sadarbību / diskusiju starp pētniecības un attīstības institūcijām, rūpniecības uzņēmumiem, politikas veidotājiem, valsts/pašvaldību iestādēm, kā arī plašāku sabiedrību nacionālā mērogā par spēļu izstrādes un IT industrijas, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta jautājumiem;
• iesaistās un izplata informāciju par pilotprojektiem spēļu izstrādes un testēšanas jomā, kā arī finansējuma piesaistē.
• identificē esošos IT speciālistus spēļu izstrādes jomā, kā arī pieejamos uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus šai nozarei.

Projekts tiek realizēts INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Publicitāte:

Game Camps video:

LTV7 Sižets par Game Camps, Aprīlis 2017:

LNT Ziņas par Game Camps, Septembris 2017:

Kontaktinformācija:

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
techcenter@techcenter.lv
+371 6755 8795
Brīvības iela 223a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvija

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs ©2024