Restart

01.01.2019 – 30.06.2021

Nosaukums: Restart SMEs in the Baltic Sea Region (R087)

LTC pozīcija: Partneri

Kopējais budžets: 1.6 milj EUR

Projekta ilgums:  01.01.2019 – 30.06.2021.

Programma: teksts

Citi partneri: Polija, Dānija, Igaunija, Lietuva

Mājaslapa: http://restart-bsr.eu/en/

Vispārīgais INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta RESTART mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un veicināt inovatīvu, pieejamu un ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona valstu attīstību. Dažādu INTERREG programma projektu īstenošana nodrošina starpvalstu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras valstu starpā, tādējādi tiek risinātas vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm kopīgas problēmas.

Projekta RESTART ietvaros tiks izveidota inovācijas dalībnieku institucionālā kapacitāte Polijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, balstoties uz koncepciju, kas apvieno dizaina domāšanu, pieredzi krīzes menedžmentā un otrās iespējas pieeju uzņēmējdarbībā. Inovācijas dalībniekiem šī koncepcija sniegs iespēju attīstīt ne-tehnoloģiska rakstura inovācijas un veicināt to mazo un vidēju uzņēmu (MVU) izaugsmi, kuri atrodas stagnācijas fāzē un/vai atrodas uz “bankrota sliekšņa”.

Ar šīs koncepcijas palīdzību inovācijas atbalsta institūcijas varēs sniegt kvalitatīvas rekomendācijas un nodrošināt “soft” inovācijas atbalstu uzņēmumiem, lai palīdzētu uzņēmumu vadītājiem atsākt un pārstrukturēt savus uzņēmējdarbību, izvairīties no bankrota procedūras un darba vietu zaudēšanas, pie tam šīs koncepcijas izmantošana vidējā termiņā un ilgtermiņā nodrošinās uzņēmumu izaugsmi un jaunu darba vietu rašanos.

Koncepcija, kas apvieno dizaina domāšanu, pieredzi krīzes menedžmentā un otrās iespējas pieeju uzņēmējdarbībā, nodrošinās iespēju inovācijas atbalsta institūcijām sniegt atbalstu tiem uzņēmējiem, kuri vienreiz ir piedzīvojuši uzņēmuma bankrotu, bet uzsākuši jaunu un veiksmīgāku uzņēmējdarbību. Tādējādi, inovācijas atbalsta institūcijas varēs nodrošināt konkurētspējīga uzņēmējdarbības modeļa izstrādi uzņēmumiem un motivēt pašus uzņēmējus izmantot “neveiksmīgajā” uzņēmējdarbībā iegūto pieredzi, kas savukārt veicinās sekmīgas uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu rašanos Baltijas jūras reģionā.

Projekta īstenošanā tiks iesaistīti inovācijas politikas izstrādātāji (valsts iestādes), dažādas inovācijas atbalsta institūcijas un uzņēmēji. Šī pieeja sniegs ieguldījumu inovācijai kultūras attīstībai un izaugsmei Baltijas jūras reģiona valstīs, kā arī nodrošinās projekta RESTART koncepcijas, dažādu instrumentu un zināšanu izplatīšanu sabiedrībā.

 

Kontaktinformācija:

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
techcenter@techcenter.lv
+371 6755 8795
Brīvības iela 223a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvija

Citi projekti

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs ©2024