Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls pasaulē, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem

EiropasBiznesa atbalsta tīkls sniedz atbalstu 3 galvenajos virzienos:

  • Biznesa sadarbības veicināšana (importa un eksporta pakalpojumi, sadarbības partneru meklēšana)
  • Tehnoloģiju sadarbības veicināšana (tehnoloģiski risinājumi, inovatīvu produktu komercializēšana)
  • Pētiecības un attīstības sadarbības veicināšana (pētniecības partneru meklēšana dalībai Eiropas Kopienas pētniecības programmās)

 

Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā vēršas uzņēmējs, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ievēro atvērto durvju (no wrong door) koncepciju, kas nodrošina vienotus pakalpojumus visiem un nosūta pie atbilstoša pakalpojumu sniedzēja pēc problēmas vai jautājuma būtības. Atrast savu kontaktpunktu!

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem vairāk nekā 60 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Albānija, Melnkalne, Serbija), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis.

Eiropas Biznesa atbalsta tīklu finansē Vienotā tirgus programma – SMP (Single Market Programme) 2021-2025. gada izpildes periodā, (iepriekš COSME – Eiropas Savienības Uzņēmumu konkurētspējas un mazo vidējo uzņēmumu programma 2014-2020), (pirms tam – Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogramma (CIP) 2007-2013).

Precīzākai informācijai sazināties:

techcenter@techcenter.lv un +371 6755 7919