ADMA TransS4MErs

Nosaukums: ADMA TranS4MErs – uzlabot atbalstu ražošanai un nodrošināt apmācības MVU pārveidei.

Projekta koordinators: Irish Manufacturing Research (IMR) (Īrija)

LTC pozīcija: Partneris

Kopējais budžets: 5.6 miljoni eiro

Projekta ilgums: 36 mēneši (2021. gada 1. decembris – 2024. gada 31. decembris)

Programma: Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas H2020-2018-2020 (Competitiveness and Innovation Programme)

Citi partneri: Vācija, Lielbritānija, Īrija, Beļģija, Austrija, Bulgārija u.c. 

Mājaslapa: https://trans4mers.eu

DMA TranS4MErs ir ES finansēts projekts, kas vērsts uz atbalstu ražošanas uzņēmumiem. Projekta mērķis ir uzlabot atbalstu ražošanai un nodrošināt apmācības MVU pārveidei.

Projekta Nr. 101037866 — ADMA TranS4MERs

ADMA TranS4MERs atbalsta ražotnes, lai tās kļūtu par nākotnes ražotnēm, aptverot ekoloģiskās, digitālās un sabiedrības problēmas. Projekts mērķis ir atbalstīt ambiciozus MVU to pārveides ceļā, lai nodrošinātu, ka Eiropa aptver ekonomikas un sabiedrības pārveidi un sniedz tās priekšrocības VISIEM pilsoņiem un uzņēmumiem.

ADMA TranS4MERs veido un sniedz palīdzību saistībā ar digitālajām kompetencēm (pamatojoties uz tehnoloģijām: augstas veiktspējas skaitļošanu, mākslīgo intelektu un kiberdrošību) un apmācību uzlabotas prasmes digitālo tehnoloģiju jomā MVU, veicinot Eiropas stratēģisko autonomiju un paātrinot ieviešanu un labāko izmantošanu jomās. sabiedrības interesēs un privātajā sektorā. Projekts īsteno viedās specializācijas stratēģijas prioritārās jomas ražošanas (Industry4.0) 25 no ES-27 valstīm, kur nozare pārklājas ar IKT, enerģētiku, veselību un galvenajām digitālajām tehnoloģijām, ņemot vērā ētikas, datu, drošības un vienlīdzības problēmas.

Tā galvenie mērķi ir:

 •  Sniegt konsultācijas, zināšanas un apmācību ražošanas MVU, lai stiprinātu to konkurētspēju.
 • Izveidot zināšanu supertīklu, kurā pakalpojumu sniedzēji, eksperti un MVU ir galvenie dalībnieki.

 

Projekta ADMA TranS4MERs partneri:

 1. Irish Manufacturing Research (IMR) (Īrija)
 2. Kearney IMP³ROVE (Vācija)
 3. F6S Network (Lielbritānija)
 4. F6S (Īrija)
 5. EUROCROWD (Beļģija)
 6. BEIA Consult Intl. (Austrija)
 7. ARC Consulting (Bulgārija)
 8. Europa Media (Ungārija)
 9. RISE Research Institutes of Sweden (Zviedrija)
 10. Agencja Rozwoju Mazowsza (Polija)
 11. A. Systematic Paris-Region (Francija)
 12. Latvijas Tehnoloģiskais centrs (Latvija)
 13. MASOC – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (Latvija)
 14. ADR Nord-Vest CyRIC Asociatia Tehimpuls (Rumānija)
 15. Malta Enterprise (Malta)
 16. CIVITTA (Igaunija)
 17. Netcompany-Intrasoft (Luksemburga)
 18. Tecnalia Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
 19. Univerza v Mariboru (Slovēnija)
 20. Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (Lietuva)
 21. Rinigard (Horvātija)
 22. IMH Campus (Spānija)
 23. Cyprus Digital Innovation Hub (Kipra)

Kontaktinformācija:

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs
techcenter@techcenter.lv
+371 6755 8795
Brīvības iela 223a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvija
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas H2020-2018-2020 granta līguma Nr.101037866 ietvaros.

Latvijas Tehnoloģiskais Centrs ©2024