SIA “InPass”

Visu, ko ir iespējams izmērīt, ir iespējams uzlabot!InPass risinājumi ir domāti uz rezultātu orientētiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir strādāt efektīvāk un drošāk, nevis vairāk.   “Mēs izveidojām InPass, lai palīdzētu mūsdienīgiem un uz rezultātu orientētiem uzņēmējiem atvieglot darba ražīguma noteikšanu dažādām tehnoloģiskajām iekārtām, veiktu nepieciešamo datu apstrādi, kā arī nodrošinātu sistēmu nepārtrauktu uzraudzību.”

SIA “ELMI”

At ELMI we are passionate about using technology to solve real-world problems and improve people’s lives. Our team of experienced engineers and developers are dedicated to creating innovative solutions that meet the needs of our clients and exceed their expectations. Our proven technology is trusted by market leaders for a wide range of applications, including […]